fredag den 16. marts 2007

Stevnsgade Skole er BZ’at

”Det er en udbredt misforståelse, at brugerne af Ungdomshuset sagde nej til
bygningen i Stevnsgade. Det gjorde de ikke. Tværtimod syntes de, at den
kunne blive et udmærket ungdomshus. De sagde bare nej til at betale for den.
Det var ikke Ungdomshuset, der afbrød forhandlingerne. Det var politikerne,
der sendte politiet ind efter de unge, inden der var fundet en løsning.”
Siger Anikka Viby, talsperson for Initiativet for Flere Ungdomshuse.

Initiativet for Flere Ungdomshuse mener, det er retfærdigt nok, at Kommunen
giver et nyt hus som erstatning, efter at de har taget Jagtvej 69 fra
Københavns ungdom. De fire krav, som Ungdomshuset stillede til et nyt hus,
er helt rimelige.

”Stevnsgade Skole er kommunalt ejet. Hvis Ritt Bjerregaard beder sine
embedsmænd om ikke at få bygningen ryddet af politiet, er problemet løst
øjeblikkeligt. Tænk over det. Det er så nemt som at knipse med fingrene.
Ritt sidder igen med muligheden for at løse konflikten.” Forklarer Anikka
Viby.

”Vi synes, det er en fin og velegnet bygning, og alle, også kommunen, er
enige om, at der er plads til både os og de handicappede. Hvis byggeriet er
forsinket nu, skal vi nok hjælpe til gratis. Vi kan både slæbe materialer og
hjælpe med at bygge. Man hjælper jo hinanden.” Svarer Anikka Viby, på
spørgsmålet om, hvad der skal blive af de handicappede.

Initiativet for Flere Ungdomshuse giver hermed politikerne på Rådhuset en
mulighed for at fortryde, at de afslog Ungdomshusets tilbud om at flytte
lokaler, og opfordrer direkte Ritt Bjerregaard til ikke at få bygningen
ryddet.

Vi håber endvidere, at politiet tager deres arbejde seriøst og ikke rydder
bygningen, før bygningens ejer, Københavns Kommune, beder dem om det. De
sidste uger har vist os, at politiet ikke altid er til at stole på, og at de
har taget tilsidesættelsen af spillereglerne til nye højder. Men man bliver
aldrig for gammel til at lære noget nyt og opføre sig ordentligt, så det
håber vi, de vil gøre.

Initiativet for Flere Ungdomshuse bliver ved med at aktionere, til behovet
for selvstyrende ungdomshuse er dækket.